Prof. Dr. Osman Atilla ARIKAN

Prof. Dr. Osman Atilla ARIKAN

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

İ.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümünde görev yapmaktadır. Prof. Arıkan, İ.T.Ü Çevre Mühendisliği Bölümü'nden bölüm birincisi olarak mezun oldu. Aynı üniversitenin Çevre Mühendisliği Bölümü anabilim dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Uzmanlık alanı Katı Atık Yönetimi olup, spesifik olarak Kompostlaştırma, Havasız Arıtma, Atıklardan Antibiyotik Giderimi, Sızıntı Suyu Arıtımı ve Çamur Yönetimi konularında çalışmalar yürütmektedir. Ağırlıklı olarak uluslararası olmak üzere 100’den fazla bilimsel yayını bulunmaktadır.