Prof. Dr. Bilsen Beler BAYKAL

Prof. Dr. Bilsen Beler BAYKAL

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini almasını takiben Horace H. Rackham Fellowship bursu ile The University of Michigan, Ann Arbor. ABD’ye gitti. İstanbul Teknik Üniversitesinde 1986’dan bu yana Araştırma Görevlisi, Y. Doçent, Doçent, Profesör, Bölüm Başkan Yardımcısı, Bölüm Başkanı, Program Koordinatörü olarak görev yaptı. Halen İTÜ Çevre Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.