Akademik Bilim Kurulu

Prof. Dr. Adem ESEN(Başkan) - İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi & İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK - İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi & İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. İsmail KOYUNCU - İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ahmet KALA - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ahmet TABAKOĞLU - Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Suphi SAATÇİ - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Sait ÖZTÜRK - Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi